Polityka prywatności

W kolejnych sekcjach znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych, na które firmy allcarphotos.net będą zawsze prosić o Twoją zgodę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CEL, POWÓD

Cele, dla których wymagana jest Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych, to te wskazane w ankiecie, o wypełnienie której Cię prosimy i które mają pierwszeństwo przed niniejszą Polityką Prywatności. W każdym przypadku informujemy, że:

 • O. Przetwarzamy informacje, które przekazują nam zainteresowane strony, aby zarządzać usługami przesyłania publikacji, rejestracji w Internecie i rejestracji w wydarzeniach, w zależności od przypadku.
 • B. W oparciu o informacje, które nam przekazujesz, opracujemy profil handlowy, który pozwoli nam oferować Ci usługi i / lub produkty zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami, które wyraziłeś, niezależnie od tego, czy są one naszymi własnymi, czy też stron trzecich. aby poprawić wrażenia użytkownika. Wysyłanie ofert usług i / lub produktów może odbywać się dowolnymi środkami fizycznymi lub elektronicznymi, w tym pocztą elektroniczną, telefonicznie i / lub SMS-em.
 • C. Będziemy przechowywać dane, które nam podasz, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie.
 • D. Dołożymy wszelkich starań, aby we współpracy z Państwem, aby przetwarzane przez nas dane były należycie aktualizowane.

LEGITYMACJA

Z wyjątkiem przypadku, gdy wyraźnie wskażemy, uzyskując Twoją zgodę, że potrzebujemy jej do określonego celu, takiego jak wykonanie umowy (zazwyczaj prenumerata lub zakup publikacji lub zarządzanie Twoim udziałem w wydarzeniu), prawne Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest zgoda, której nam udzielasz, w celach i zastosowaniach, które szczegółowo opisaliśmy w punktach 2.A i 2.B powyżej.

ODBIORCY

O ile mamy wyraźną zgodę zainteresowanej strony niezbędną do tego celu, przetwarzane przez nas dane użytkowników stron internetowych, klientów, dostawców i pracowników różnych firm allcarphotos.net zostaną przekazane do innym firmom allcarphotos.net, do wewnętrznych celów administracyjnych i wskazanych w punktach 2.A i 2.B powyżej, a także w celu otrzymania przez którąkolwiek z tych firm zamówienia od innej lub innych osób w celu przeprowadzenia przetwarzania danych w imieniu Odpowiedzialnej firmy.

Firmy, które tworzą allcarphotos.net, są wymienione w sekcji 1.

Zasadniczo nie przekazujemy stronom trzecim poza allcarphotos.net danych osobowych, które przetwarzamy. Gdybyśmy to zrobili, wcześniej powiadomilibyśmy Cię o tym, a firma, która otrzymałaby taką komunikację, zażądałaby od Ciebie niezbędnej zgody.

PRAWA, KTÓRE POMAGAJĄ CIĘ W SPRAWACH OCHRONY DANYCH

Przypominamy, że obowiązujące przepisy uznają następujące prawa:

 • Żądania dostępu do Twoich danych, w dowolnym celu, w szczególności aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy Twoje dane, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej (zgoda umowna, konkretna zgoda itp.);
 • Żądania sprostowania niedokładnych danych lub ich usunięcia, np. Gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych, w określonych okolicznościach będziemy je przechowywać wyłącznie w celu wykonania lub obrony ewentualnych roszczeń;
 • Sprzeciwić się traktowaniu tego samego, w określonych okolicznościach iz przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w którym to przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, z wyjątkiem ważnych i prawnie uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń; Y
 • Do przenoszenia danych osobowych, które odnoszą się do Ciebie (nie osób trzecich), które dostarczyłeś nam bezpośrednio i które podlegają automatycznemu przetwarzaniu.

Jeżeli skorzystasz z któregokolwiek z tych praw dotyczących tych danych, które są niezbędne do wykonania umowy, poinformujemy Cię o konsekwencjach, jakie mogą z tego wyniknąć. W przypadkach, w których podstawa prawna przetwarzania jest inna niż zgoda zawarta w umowie, niezwłocznie przystąpimy do realizacji tego, co nam w tym zakresie zlecisz, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego do tego dnia. W każdym przypadku możesz zebrać informacje na temat wykonywania swoich praw od Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych lub podobnych organów Wspólnot Autonomicznych.

POCHODZENIE

W przypadkach dozwolonych przez obowiązujące prawo, w których przetwarzamy Twoje dane, a nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od Ciebie, poinformujemy Cię listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora internetowego o następujących kwestiach:

 • Źródło, z którego pochodzą Twoje dane, aw szczególności, jeśli jest to źródło publicznie dostępne, dostępne bez ograniczeń;
 • Kategorie danych osobowych, o których mowa, oraz czy są to dane szczególnie chronione.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Odpowiedzialny za Leczenie zobowiązuje się do przestrzegania swojego obowiązku zachowania tajemnicy danych osobowych oraz obowiązku ich przechowywania oraz podjął niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania ich bezpieczeństwa w celu uniknięcia ich zmiany, utraty, nieuprawnionego przetwarzania lub dostępu, biorąc pod uwagę stan techniki i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie może jednak zagwarantować absolutnej nieczytelności internetu, a tym samym naruszenia danych poprzez nieuczciwy dostęp do nich przez osoby trzecie, o czym powiadomi właściwy organ w terminach wskazanych w tym celu przez obowiązujące przepisy.

POLITYKA COOKIES

Polityka Cookies Administratora jest dostępna pod poniższym linkiem, oprócz tego, który pojawił się w wyskakującym okienku podczas uzyskiwania dostępu do tej strony internetowej.

Zaleca się przeczytanie niniejszej Polityki plików cookie, aby dowiedzieć się, czym są pliki cookie, które z nich są używane na tej stronie iw jakich celach, jakie informacje gromadzi każdy z nich oraz jakie opcje są dostępne dla Ciebie zarówno w ramach konfiguracji Twoich przeglądarek internetowych. takich jak dostęp do stron internetowych ich dostawców i głównych przeglądarek, w celu skonfigurowania lub odrzucenia instalacji plików cookie na ich terminalach (komputer, tablet, telefon komórkowy itp.).

Uptade; 01.01.2021

pl_PLPolski